ru
2021, November 13-19
Moscow, Gostinny dvor

Venue

Address: Moscow, ul. Ilyinka, d. 4
Directions:  Ploshchad Revolutsii and Kitay Gorod metro stations